Tin tức vape : Khảo sát ở Mỹ : Tỉ lệ người trẻ sử dụng thuốc lá truyền thống giảm khi tỉ lệ người sử dụng thuốc lá điện tử tăng!!

Tin tức vape : Khảo sát ở Mỹ : Tỉ lệ người trẻ sử dụng thuốc lá truyền thống giảm khi tỉ lệ người sử dụng thuốc lá điện tử tăng!!

Dẫn đầu cuộc khảo sát là Rafael Meza – một giáo sư dịch tễ học và sức khỏe thế giới tại Trường Đại học Michigan ở thành phố Ann Arbor, Michigan. Nhóm nghiên cứu này đã phân tích dữ liệu khảo sát của toàn nước Mỹ về tiêu thụ sản phẩm thuốc lá đặc biệt là những người trẻ từ những năm 1991 đến năm 2019.

Những dữ liệu khảo sát cho thấy : Tỉ lệ nam sinh sử dụng thuốc lá mỗi ngày tăng 4.9% mỗi năm từ năm 1991 đến năm 1998 nhưng giảm mạnh 8% mỗi năm từ năm 1998 đến 2006 và con số này còn 1.6% giảm mỗi năm từ 2006 đến 2012. Hơn nữa tỉ lệ giảm 17% thường niên từ năm 2012 đến 2019; nhìn chung, tỉ lệ nam sinh sử dụng thuốc lá chỉ còn vào khoảng 2% từ năm 2019. Tỉ lệ tích cực này gần như đều và xuyên suốt mọi học sinh mọi khối lớp, không phân biệt chủng tộc.

“Đây là tỉ lệ thấp đáng ngạc nhiên, và mục tiêu của chúng tôi dưới góc nhìn của bộ sức khỏe cộng đồng là giữ tỉ lệ này thấp như thế hoặc thấp hơn nữa nếu có thể”, phát biểu của Giáo sư David Levy – Giáo sư Ung thư học tại Trường Đại học Georgetown ở Washington, D.C.

Các nhà nghiên cứu quan sát thấy tỉ lệ giảm cũng tương tự với các sản phẩm cigar, cigar mini và các sản phẩm “thuốc lá không khói”. Người đứng đầu cuộc kháo sát – Giáo sư Rafael Meza đã đề cập đến sự tăng nhanh người sử dụng thuốc lá điện tử đã dẫn đến việc giảm thiểu người sử dụng các sản phẩm thuốc lá khác mà cụ thể ở đây là thuốc lá truyền thống – một sản phẩm đáng quan ngại từ trước tới giờ.

 

“Giả Thuyết Dẫn Đường” (Gateway Theory) lại tiếp tục bị gạt đi

“Gateway Theory” là giả thuyết được đưa ra bởi những tổ chức muốn cấm và bài trừ thuốc lá điện tử, cho rằng việc sử dụng thuốc lá điện tử bởi những người chưa từng hút thuốc lá truyền thống sẽ là một cách dẫn những người không sử dụng thuốc lá truyền thống - sử dụng thuốc lá truyền thống. Nhưng giả thuyết này lại tiếp tục bị gạt đi bởi những con số khảo sát : số người hút thuốc lá truyền thống liên tục giảm chứ không hề tăng, chỉ đơn giản lứa trẻ không muốn dính vào hút thuốc nữa.

Giáo sư Meza nói : “Trong thực tế thì là ngược lại, tỉ lệ người sử dụng thuốc lá đã sụt giảm, sự tăng nhanh của thuốc lá điện tử không ảnh hưởng đến xu hướng giảm của thuốc lá truyền thống”

Những bài khảo sát khác cũng có những kết quả tương tự

Tương tự như thế, National Youth Tobacco Survey (NYTS) – Hiệp Hội Khảo Sát Sử Dụng Sản Phẩm Thuốc Lá ở Thanh Thiếu Niên Quốc Gia ở Mỹ đã có cuộc khảo sát năm 2020 đã chỉ ra số lượng người sử dụng thuốc lá điện tử đã giảm đi một phần ba. Những cuộc khảo sát tại trường học cũng đã chỉ ra số học sinh sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử là 19.6% (3.02 triệu người) trong năm 2020, đã giảm từ con số 27.5% (4.11 triệu người)

Nguồn: Vapingpost.com

← Bài trước Bài sau →