Một Nghiên Cứu Khác Điều Tra Ảnh Hưởng Của Luật Thuốc Lá 21 Của California

Một Nghiên Cứu Khác Điều Tra Ảnh Hưởng Của Luật Thuốc Lá 21 Của California

 

Nghiên cứu Mới xem xét các tác động của luật năm 2016 của California nâng độ tuổi hợp pháp để bán thuốc lá từ 18 lên 21 (T21), đã báo cáo những xu hướng tích cực.

 

Vào năm 2016, California đã thông qua một quy định nâng giới hạn độ tuổi bán thuốc lá từ 18 lên 21. Do Trung tâm Nghiên cứu Phòng ngừa của Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thái Bình Dương thực hiện, nghiên cứu có tiêu đề, “Nghiên cứu mới điều tra tác động của luật bán thuốc lá 21 tuổi tối thiểu của California” Đã xem xét tác động của biện pháp này.

Dữ liệu tổng hợp chỉ ra rằng luật T21 đã có những ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe cộng đồng đối với học sinh lớp 7, 9 và 11 từ khắp California. Kết quả được tổng hợp trên News-Medical như sau:

 

-Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá không khói suốt đời cũng như sử dụng thuốc lá không khói trong tháng qua trong tổng số học sinh.

-Tăng tỷ lệ sử dụng phổ biến thuốc lá điện tử trong tháng qua.

-Giảm thiểu việc sử dụng tất cả các sản phẩm thuốc lá và nicotine trong vòng 30 ngày qua của thanh niên Latin.

-Những tác động khác biệt, nhưng tích cực đến sức khỏe cộng đồng đối với các nhóm chủng tộc và dân tộc khác.

 

Việc tăng giới hạn độ tuổi chỉ ảnh hưởng đến những người hút thuốc thường xuyên

 

Một nghiên cứu trước đó của Trung tâm Ung thư Toàn diện UC Davis, đã báo cáo các kết quả khác nhau. Các nhà nghiên cứu Melanie Dove, Susan Stewart và Elisa Tong, đã phân tích các mô hình như vậy trước và sau khi luật được thực thi. Sau đó, họ so sánh California với các tiểu bang khác không áp dụng chính sách T21, kiểm tra dữ liệu từ Hệ thống giám sát các yếu tố rủi ro hành vi 2012-2019.

 

Nghiên cứu cho thấy rằng luật T21 mới thực sự có liên quan đến việc giảm sử dụng thuốc lá nhiều hơn, ít nhất là khi nói đến việc hút thuốc hàng ngày. “Trước khi có chính sách T21 của California, tỷ lệ từng hút thuốc ở thanh niên 18–20 tuổi ở California đã giảm 11% hàng năm và giảm 6% ở các bang được giới thiệu. Sau khi có chính sách, những xu hướng này không thay đổi đáng kể. Kết quả đối với việc hút thuốc hiện tại cũng tương tự. Đối với việc hút thuốc hàng ngày, đã giảm 8% hàng năm trước khi có chính sách và giảm 26% hàng năm sau khi có chính sách ở những người từ 18–20 tuổi ở California; Các ước tính D-I-D là 0,80 (KTC 95%: 0,57, 1,14) sử dụng các trạng thái tham chiếu làm so sánh và 0,62 (KTC 95%: 0,41, 0,95) khi sử dụng thanh niên 21–23 tuổi ở California làm phép so sánh, ”báo cáo của nghiên cứu Tóm tắt.

 

Không giảm tỷ lệ hút thuốc 'không hàng ngày' ở độ tuổi 18–20

Tuy nhiên, biện pháp này không thể tác động đến đối tượng mục tiêu của nó. Các nhà nghiên cứu kết luận: “Có mối liên hệ giữa chính sách T21 của California và việc giảm hút thuốc hàng ngày ở thanh niên 18–20 tuổi, so với thanh niên 21–23 tuổi, sau hơn ba năm thực hiện”.

 

Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng lý do có thể là do những người dùng này có thể đang thử nghiệm, không hút thuốc thường xuyên và thường nhận được thuốc lá từ những người đồng nghiệp. Hơn nữa, không có sự sụt giảm nào liên quan đến các kiểu hút thuốc lá "đã từng" hoặc "hiện tại" theo luật T21 của California, ít nhất ba năm sau khi thực hiện.

← Bài trước Bài sau →